Kim jesteśmy Wesprzyj Reset Przyjaciele Ramówka Słuchaj online Słuchaj online
dochodzenie prawdy

Tomasz Piątek w programie Dochodzenie prawdy nadanym na żywo 23 paź 2023, w którym jego gościnią była Kamila Ferenc, adwokatka, prawniczka w Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA. Po programie Kamila Ferenc opublikowała na swoim profilu na Facebooku podsumowanie następującej treści:👇 Wczoraj w Reset Obywatelski odpowiadałam na pytanie, co zrobić z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 22.10.2020 (K 1/20) w sprawie aborcji. ❓ Czy Rada Ministrów może wydać uchwałę, że ten wyrok jest nieważny albo zawiesić działanie Trybunału? ❌ Nie, władza wykonawcza nie może zawieszać skutków wyroków ani działania sądów i trybunałów. Byłby to niebezpieczny precedens wobec władzy sądowniczej, która musi pozostać niezależna i niezawisła. ❓ Co zatem zrobić? ✅ Wystarczy stwierdzić fakty. A są one następujące: Trybunał Konstytucyjny w pewnych składach nie jest "sądem" w rozumieniu prawa europejskiego. A zatem jego rozstrzygnięcia nie mają statusu wyroków. Tak jest jest też z (pseudo)wyrokiem w sprawie aborcji (K 1/20). ❌ Działanie TK przy wydawaniu tego orzeczenia było niezgodne z prawem z następujących powodów: a) orzeczenie zostało wydane przez skład, w którym brały udział osoby nieuprawnione do orzekania, tzw. sędziowie dublerzy (sprawozdawca J. Piskorski, M. Muszyński, J. Wyrembak, zasiadający na miejscach, które powinny być zajmowane przez legalnie wybranych w 2015 sędziów); b) składowi przewodniczyła J. Przyłębska, której powołanie na stanowisko Prezesa TK obarczone było błędem; c) w składzie zasiadała K. Pawłowicz, który jeszcze jako posłanka podpisała tożsamy co do treści wniosek do TK w 2017. ✅ Koresponduje to wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7.05.2021 w sprawie "Xero Flor w Polsce sp. z o.o. przeciwko Polsce", w którym orzekł, że sąd/trybunał, w którego skład wchodzą osoby o kwestionowanym mandacie (np. osoby wybrane na zajęte już miejsce w TK, tj. „sędziowie-dublerzy”), nie jest sądem w rozumieniu prawa europejskiego. Zgodnie ze standardami europejskimi osoba w sposób rażąco niewłaściwie umocowana na stanowisku sędziowskim nie powinna pełnić funkcji orzeczniczych, pojawić się mogą bowiem wątpliwości dotyczące jej niezawisłości i niezależności. ❌ Zatem (pseudo)wyrok TK w sprawie aborcji, jak i wiele innych wyrok (pseudo)TK nie ma mocy wyroku, nie powinno więc wywoływać skutków w świecie zewnętrznym. ✅ Rząd, organizacje pozarządowe i inne instytucje mają prawo o tym fakcie przypominać, nie mogą jednak tworzyć prawa "zawieszającego trybunały". W praktyce dotąd szpitale i prokuratura brały pod uwagę skutki (pseudo)wyroku i wdrażały je w życie, ale przede wszystkim z obawy przed reakcją dotychczasowej władzy. ✅ Deklaracja nowego rządu, że respektuje orzecznictwo ETPCz wskazujące, kiedy sąd nie spełnia wymogów bycia sądem, a wyrok wyrokiem, powinna te obawy z nich zdjąć. ✅ Rozwiązaniem najbardziej porządkującym tę sytuację byłaby oczywiście ustawa stwierdzająca nieważność tychże wyroków. Projekt takiej ustawy przygotował Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego. Moim zdaniem ważne, żeby było to "stwierdzenie nieważności" (deklaratywne), a nie "unieważnienie" (konstytutywne). ✅ Tym bardziej (pseudo)wyrok TK nie stanowi bariery przed przyjęciem ustawy liberalizującej polskie prawo (anty)aborcyjne. 📣 Reset to strefa wolnego słowa i swobodnej myśli, medium tworzone z Wami i dla Was – obywatelek i obywateli. 💬 Programy na żywo, dyskusja na czacie, zawsze czekamy na Wasze głosy – telefon do studia +48 698 286 411 💥 Wesprzyj swoje medium! 👉 Fundacja Arbitror: 04 1870 1045 2078 1068 4966 0001 W tytule wpłaty: Darowizna na cele statutowe Reset Obywatelski 👉 Przez www: https://resetobywatelski.pl/ 👉 Zrzutka: https://zrzutka.pl/z/resetobywatelski 👉 Patronite: https://patronite.pl/resetobywatelski 👉 Dla wpłat w walutach obcych Paypal: https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=9KMP8ZPSNDYL2 Dzięki Wam może się udać!

Udostępnij

Tagi

Dołącz do nas

Podoba Ci się?

Obywateluj z nami