Kim jesteśmy Wesprzyj Reset Przyjaciele Ramówka Słuchaj online Słuchaj online

Polityka prywatności

serwisu resetobywatelski.pl

Twoje dane są gromadzone i przetwarzane za pośrednictwem technologii informatycznych przez nas i naszych Zaufanych Partnerów w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszego serwisu. Informacje o stosowanych technologiach, przetwarzaniu Twoich danych oraz Twoich uprawnieniach znajdziesz  w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację określonych w niej warunków. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, w każdej chwili możesz zmienić ustawienia prywatności w swojej przeglądarce.

§ 1. Definicje

Przez użyte w Polityce Prywatności określenia pisane wielką literą należy rozumieć:

 1. Administrator: Fundacja Arbitror, ul. Andersa 10, 00-201 Warszawa, w celu kontaktu z Administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem danych Usługobiorców można skorzystać z powyższego adresu korespondencyjnego lub poczty elektronicznej: admin@resetobywatelski.pl.
 2. Usługobiorca: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis
 3. Serwis: portal internetowy wydawany przez Usługodawcę, umieszczony w domenie resetobywatelski.pl, zarejestrowany w Sądowym Rejestrze Dzienników i Czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy Sekcja ds. rejestrowych pod nazwą „Reset Obywatelski” i pod numerem: PR 21020. Redaktorem naczelnym Serwisu jest Marcin Celiński. Redakcja Serwisu mieści się w siedzibie Usługodawcy.
 4. Dane osobowe: informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określa­jących fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym IP urządzenia oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innej podobnej technologii)
 5. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Zaufani Partnerzy: podmioty przetwarzające Dane osobowe Usługobiorców na polecenie Administratora

§ 2. Zasady przetwarzania Danych osobowych wszystkich Usługobiorców

Dane osobowe wszystkich Usługobiorców korzystających z Serwisu a nieposiadających Kont w Serwisie, przetwarzane są przez Administratora:

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Usługobiorcom treści gromadzonych w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy)
 2. w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Usługobiorców w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług oraz w celu ochrony praw Administratora) przez okres 3 lat.

§ 3. Zasady przetwarzania Danych osobowych Usługobiorców korzystających z usługi komentowania

 1. Korzystanie z usługi komentowania wymaga zalogowania się przez Usługobiorcę do usługi Disqus[3]  (z wykorzystaniem konta Disqus lub bez rejestracji w usłudze Disqusa za pomocą kont: Google, Facebook, Twitter), dlatego zamieszczenie komentarza w Serwisie wiąże się z przekazaniem Administratorowi Danych osobowych, którymi Usługobiorca posłużył się przy      logowaniu w usłudze Disqus i upublicznienie loginu Usługobiorcy w Serwisie.
 2. Dane osobowe Usługobiorców korzystających z usługi komentowania są przetwarzane:
 3. w celu świadczenia usług związanych z przechowywaniem treści wpisów w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) do czasu usunięcia wszystkich wpisów Usługobiorcy
 4. w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Usługobiorców w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług oraz w celu ochrony praw Administratora) przez okres 3 lat.
 5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw) do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

§ 4. Zasady przetwarzania Danych osobowych Usługobiorców posiadających zarejestrowane Konta

 1. Dokonanie Rejestracji w Serwisie uzależnione jest od podania danych niezbędnych do utworzenia i obsługi Konta. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia Konta i korzystanie z Usług Premium.
 2. Dane osobowe Usługobiorców posiadających zarejestrowane Konta są przetwarzane:
 3. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) do czasu wyrejestrowania Konta
 4. w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Usługobiorców w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług oraz w celu ochrony praw Administratora) przez okres …
 5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw) do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

§ 5. Zasady przetwarzania Danych osobowych Usługobiorców korzystających z usługi Newslettera

 1. Zamówienie usługi Newslettera przez Usługobiorcę wiąże się z przetwarzaniem jego Danych osobowych, którymi posłużył się do Rejestracji Konta. Ta forma komunikacji z Usługobiorcą może obejmować profilowanie.
 2. Dane osobowe Usługobiorców korzystających z usługi Newslettera są przetwarzane:
 3. w celu świadczenia usługi Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) do czasu rezygnacji z usługi Newslettera
 4. w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Usługobiorców w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług oraz w celu ochrony praw Administratora) przez okres …

§ 6. Zasady przetwarzania Danych osobowych Usługobiorców korzystających z usług płatnych

 1. Zamówienie usługi płatnej przez Usługobiorcę wiąże się z przetwarzaniem jego Danych osobowych, którymi posłużył się do Rejestracji Konta oraz Danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. Ta forma komunikacji z Usługobiorcą może obejmować profilowanie.
 2. Dane osobowe Usługobiorców korzystających z usług płatnych są przetwarzane:
 3. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z płatnością za zamówienie
 4. w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Usługobiorców w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług oraz w celu ochrony praw Administratora) przez okres 3 lat.
 5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw) do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

§ 7. Zasady przetwarzania Danych osobowych Usługobiorców przez Zaufanych Partnerów

 1. Z uwagi na wbudowane w strukturę Serwisu technologie informatyczne Dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane przez Zaufanych Partnerów i w tym zakresie Zaufani Partnerzy mogą występować jako współadministratorzy lub podmioty przetwarzające.
 2. Ze sposobem przetwarzania danych przez naszych Zaufanych Partnerów możesz zapoznać się na stronach internetowych:

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/logs/personal-data-mgmt

https://policies.google.com/privacy

https://www.cloudflare.com/application/privacypolicy/

https://ghost.org/dpa/

https://stripe.com/en-pl/privacy

……….

 1. Z chwilą skutecznego wejścia do Serwisu część Danych osobowych jest automatycznie przekazywana do serwisów społecznościowych, niezależnie od tego czy Usługobiorca posiada w nich konto ani od tego czy jest aktualnie na nie zalogowany, co wiąże się z przekazaniem Danych osobowych do państwa trzeciego.
 2. Ze sposobem przetwarzania Danych osobowych przez serwisy społecznościowe można zapoznać się na stronach internetowych:

https://help.disqus.com/en/articles/1936525-data-processing-agreement-for-publishers

https://www.facebook.com/business/gdpr

https://privacy.twitter.com/en/for-our-partners/global-dpa

https://policies.google.com/privacy

https://www.spotify.com/pl/privacy

……..

§ 8. Stosowane pliki cookie lub inne podobne technologie

Stosowane pliki cookie, dzielą się na:

 1. niezbędne – cookie(s) zawierające login i token dostępowy do CMS’a Ghost
 2. funkcjonalne – cookie(s) zawierające informacje niezbędne do funkcjonowania usługi płatniczej stripe.com

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cel ten realizowany jest poprzez:

a. uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika

b. przechowywanie pozyskanych informacji przez okres wskazany w niniejszej Polityce (jeżeli jest to niezbędne).

2. Korzystanie z plików cookies w ramach Serwisu nie ma na celu identyfikacji Użytkowników.

3. Administrator wykorzystuje niezbędne pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikom usług oraz funkcjonalności Serwisu, z których Użytkownik chce skorzystać.

4. Funkcjonalne pliki cookies są stosowane w celu zapamiętania i dostosowania Serwisu do wyborów Użytkownika m.in. w zakresie funkcjonowania usługi płatniczej stripe.com

5. Analityczne pliki cookies umożliwiają pozyskanie informacji dotyczących statystyk ruchu w Serwisie, takich jak liczba wizyt i źródeł ruchu, popularność poszczególnych materiałów opublikowanych w Serwisie, co ma na celu poprawę wydajności Serwisu.

§ 9. Prawa osób, których dane dotyczą

Usługobiorca ma prawo:

 1. żądania dostępu do zgromadzonych i przetwarzanych przez Administratora Danych osobowych Usługobiorcy, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (interes prawny Administratora)
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

§ 10. Odbiorcy Danych osobowych

Dane osobowe będą ujawniane podmiotom zewnętrznym, w tym w szczególności podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz współpracującym z Administratorem:

 1. podmiotom świadczącym usługi informatyczne, księgowe, prawne,
 2. operatorom płatności, podmiotom obsługującym rachunki bankowe.

§ 11. Obowiązywanie Polityki Prywatności

Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 01.10.2021 r.

Dołącz do nas

Podoba Ci się?

Obywateluj z nami