Kim jesteśmy Wesprzyj Reset Przyjaciele Ramówka Słuchaj online Słuchaj online
polexit

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok stwierdzający kolejne zapisy prawa upolityczniające polskie sądownictwo. Chodzi o zasady delegowania sędziów.

We wtorek 16 listopada w odpowiedzi na tzw. pytania prejudycjalne kierowane przez sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok stwierdzający kolejne zapisy prawa upolityczniające polskie sądownictwo. Konkretnie chodzi o zasady delegowania sędziów. Zdaniem TSUE "prawo Unii stoi na przeszkodzie obowiązującemu w Polsce systemowi zezwalającemu Ministrowi Sprawiedliwości na delegowanie sędziów do sądów karnych wyższej instancji, z którego to delegowania Minister Sprawiedliwości, będący zarazem Prokuratorem Generalnym, może odwołać sędziego w każdym czasie i bez uzasadnienia".

TSUE podkreślał, że  "wymóg niezawisłości sędziowskiej wymaga bowiem, by przepisy dotyczące takiego delegowania przewidywały niezbędne gwarancje w celu uniknięcia ryzyka wykorzystywania takiego delegowania do politycznej kontroli treści orzeczeń sądowych, w szczególności w obszarze prawa karnego". W orzeczeniu czytamy też, że "o ile fakt, że Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego do pełnienia obowiązków sędziego lub czynności administracyjnych w innym sądzie wyłącznie za jego zgodą, stanowi istotne zabezpieczenie proceduralne, o tyle istnieje szereg elementów, które w ocenie sądu krajowego dają Ministrowi Sprawiedliwości możliwość wywierania wpływu na tych sędziów w sposób mogący budzić wątpliwości co do ich niezawisłości". Mówiąc w skrócie, chodzi o to, że zdaniem TSUE niedopuszczalne jest delegowanie sędziów według własnego widzimisię, "Aby uniknąć uznaniowości i ryzyka manipulacji, decyzja dotycząca delegowania sędziego i decyzja o zakończeniu tego delegowania powinny być podejmowane na podstawie znanych wcześniej kryteriów i być należycie uzasadnione" – przekazał TSUE.

źródło TVN24

Bez wyjścia - na wyjątkowy i jedyny w polskich mediach program o procesie wyprowadzania Polski z Unii. To nie zaczęło się dziś i nie skończy jutro - to działania trwające od lat. Obnażymy twórców i apologetów Polexitu. Pokazujemy kalendarium tego projektu, konfrontujemy propagandę z faktami.

W każdy czwartek od 22 do 23 zapraszają Marcin Celiński i Radosław Gruca

Udostępnij

Tagi

Dołącz do nas

Podoba Ci się?

Obywateluj z nami